3 Sants 3 Llindars Projecte Escultura Publica 013 Sants 3 Llindars Projecte Escultura Publica 023 Sants 3 Llindars Projecte Escultura Publica 033 Sants 3 Llindars Projecte Escultura Publica 043 Sants 3 Llindars Projecte Escultura Publica 053 Sants 3 Llindars Projecte Escultura Publica 83 Sants 3 Llindars Projecte Escultura Publica 93 Sants 3 Llindars Projecte Escultura Publica 10